Konferencja zakończeniowa Szlaku Parków i Ogrodów po obu stronach Nysy

17 czerwca 2014 w  uroczystej atmosferze przedstawiono wyniki osiągnięte w dwóch projektach unijnych, mających na celu rozwój ponadgranicznej inicjatywy „Szlak Parków i Ogrodów po obu stronach Nysy“. Aż 90 gości wzięło udział w konferencji w przepięknej scenerii pałacu w Krobnitz. Wielu skorzystało również z możliwości oprowadzania po parku. Wygłoszone refaraty przybliżyły gościom cele, które udało się  osiągnąć w ramach  projektów i  były one również wprowadzeniem do dwóch warsztatów. Oba referaty będą dostępne do pobrania (1,2).

Starości Görlitz i Budziszyna, pan Lange i pan Harig, oraz Prezdent Bolesławca i członek Prezydium Euroregionu Neiße-Nisa-Nysa, Piotr Roman, wyrazili pełne uznanie dla pracy partnerów projektów. Inicjatywa wypracowała sobie pewną pozycję  i  trudno wyobrazić sobie bez niej nasz region. „Inicjatywa musi iść dalej” – zgodnie twierdzili  obecni podczas konferencji goście.

Aby umożliwić dalsze działanie przedstawiciele polskich partnerów – Fundacji Borów Dolnośląskich i Fundacji Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej oraz Stowarzyszenia Szlak Parków i Ogrodów po obu stronach Nysy e.  V. podpisali porozumienie o  współpracy. Stowarzyszenie dba o rozwój istniejącej sieci ogrodowej oraz troszczy się o zachowanie ciągłości działań.

Oprócz Partnera Wiodącego – DSA GmbH i. L. również  Marketinggesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbH jako kolejny partner projektu, poprzez wydanie materiałów drukowanych, opracowanie newslettera oraz organizację wycieczki po założeniach dla osób z branży turystycznej, aktywnie przyczynił się do osiągnięcia zamierzonych celów.

Hrabina Bettina Bernadotte - mecenas inicjatywy oraz prezes Insel Mainau GmbH w kilku słowach doceniła piękno krajobrazu i parków, które  można odkryć po obu stronach Nysy.

Ku naszej wielkiej radości Szlak otrzymał nowego patrona, laureata Międzynarodowej Nagrody Mostu Europa-Miasta Görlitz-Zgorzelec oraz Związkowego Krzyża Zasługi, Steffena Möllera.  Zwieńczeniem wystąpień było przedstawienie Polaków i Niemców w krzywym zwierciadle. Znakomita TRJOrkiestra z Jeleniej Góry zadbała o oprawę muzyczną wydarzenia. 

Hrabina Bernadotte oraz Steffen Möller swoim działaniem potwierdzają myśl przewodnią, która towarzyszy inicjatywie ogrodowej

Zachowanie dziedzictwa kultury ogrodowej oraz porozumienie międzyludzkie ponad granicami politycznymi. 

 

fot. Stefan Gröschel

Wspólny spacer po parku
Referat związany z projektem pielęgnacji parków
Referat związany z projektem turystycznym
Pan Starosta Bernd Lange
Pan Starosta Michael Harig
o.l.: Volkmar Pirl, Willem Riecke, Starosta Harig
o.l.: Steffen Möller, Willem Riecke, Piotr Roman
o.l.:Starosta Harig, Starosta Lange, Brigitta Wend
Porozumienie o współpracy
Objęcie patronatu
TRJOrkiestra

Zielone perły Borów Dolnośląskich

Konferencja projektowa w Kliczkowie 28.06.2013

28 czerwca 2013 odbyła się całodniowa konferencja na zamku w Kliczkowie,  zorganizowana w ramach projektu przez fundację Bory Dolnośląskie.

Partnerzy projektu zapoznali uczestników spotkania z ideą przedsięwzięcia oraz podsumowali dotychczasowe osiągnięcia. Zaporoszeni goście  z Uniwersytetu Przyrodniczego oraz Uniwersytetu Wrocławskiego przybliżyli tematykę związaną z założeniami parkowymi, ich pielegnącją, rewitalizacją oraz promocją.  Szczególnie interesująca była prezentacja koncepcji oznakowania trasy Zielonych Pereł Borów Dolnośląskich przedstawiona przez fundację Bory Dolnośląskie. Uczestnikom zostały również zaprezentowane możliwości aplikacji „Audiotrip”, która umożliwia użytkownikom Smartphonów pobranie wirtualnego przewodnika, który „oprowadzi” po danym parku.

Dzięki konferencji przedstawiciele partnera wiodącego oraz Stowarzyszenia Szlaku Parków i Ogródów po obu stronach Nysy mieli możliwość nawiązania  nowych kontaktów oraz wymianę doświadczeń.

 
 
 
 

Zachować i wypromować – region ogrodowy w drodze

Konferencja projektowa 25-26.04.2013

25 i 26.04.2013 w pomieszczeniach Stajni na terenie Parku Mużakowskiego odbyła się konferencja dotycząca dalszego rozwoju polsko-niemieckiej sieci ogrodowej „Szlak Parków i ogrodów po obu stronach Nysy”. Pierwszy dzień zorganizowany był przez DSA GmbH, partnera wiodącego projektu turystycznego, drugi dzień przez ENO mbH, partnera wiodącego projektu konserwatorskiego.

Po otwarciu konferencji przez prof. Svarovskiego głos zabrał Friedemann Dreßler, członek grupy „Parki i ogrody zoologiczne” przy Wydziale Kultury. Wskazywał on na szczególną rolę dziedzictwa ogrodowego dla rozwoju regionu.
Dr Heike Glatzel z firmy FUTOUR przedstawiła pierwsze wyniki koncepcji turystyki ogrodowej. Po przeprowadzeniu analizy zdefiniowane zostały cechy szczególne produktu i przebieg tras wycieczkowych w ramach szlaku. Następnie sformułowane zostaną działania, które niwelować mają istniejące deficyty.
Możliwość bliższego poznania założeń parkowych i rozmowy z właścicielami, dał uczestnikom kolejny punkt programu – speed dating.

Po południu, oprócz przedstawicieli lokalnych stowarzyszeń i fundacji, wystąpiła również Felicitas Remmert. Przedstawiła ona „Marzenia ogrodowe Saksonii-Anhalt”, sieć współpracy, która stała się znaną marką i może służyć jako wzór dla innych tego typu inicjatyw.
Na przykładzie Parku Mużakowskiego ukazane zostało pozytywne oddziaływanie parku na rozwój regionu. Dyrektor fundacji, Cord Panning, naświetlił drogę do otrzymania tytułu UNESCO oraz przedstawił aktualną strategię marketingową. Następnie, przy pięknej pogodzie, uczestnicy udali się na tematyczne oprowadzenie.

Następny dzień poświęcony był tematyce zachowania historycznej substancji i pielęgnacji założeń parkowych. Po przedstawieniu podstaw prawnych ochrony zabytków tego typu w obu krajach, rozpoczęła się część dotycząca praktycznej konserwacji. Uczestnicy z polski i Niemiec mieli okazję wymienić swoje doświadczenia i spostrzeżenia podczas dyskusji.

 
 
 
 
 
 
 
 

Zielone perły Borów Dolnośląskich

Konferencja projektowa w Kliczkowie, 12.-13.11.2012

W dniach 12-13. listopada 2012 roku w zamku Kliczków odbyła się polsko-niemiecka konferencja. Organizatorzy - Fundacja Bory Dolnośląskie postawili sobie za cel przedstawienie zebranym regionu i jego potencjału dla turystyki ogrodowej. Poprzez wykłady i prezentacje uczestnicy mogli dowiedzieć się więcej o historii i walorach Borów Dolnośląskich oraz poznać założenia parkowe w Kliczkowie, Chichach i Przewozie. Oprowadzenie po parku przypałacowym w Kliczkowie i występy lokalnych muzyków wzbogaciły program konferencji. 

 
 
 
 

Park - Kultura - Spotkanie ponad granicami

Konferencja projektowa w Schmochtitz, 09.10.2012

Pierwsza polsko-niemiecka konferencja w ramach projektu odbyła się w Bischof-Benno-Haus w Schmochtitz.
Uroczystego otwarcia dokonał swoim przemówieniem starosta powiatu Bautzen, pan Michael Harig. Zwrócił on uwagę, na wyjątkowo duży potencjał turystyczny regionu.
Uczestnicy mieli okazję do wysłuchania wykładu o turystyce ogrodowej oraz o pielęgnacji szczególnych zabytków, jakimi są założenia parkowe.

 
 
 
 
 
 
 
 

Dziękujemy za zdjęcia panu Wernerowi Lindnerowi.