DSA Dienstleistungen für Struktur- und Arbeitsmarktentwicklung GmbH

Partner Wiodący

DSA ze swoimi siedzibami w Dreźnie, Kamenz i Bautzen, jest aktywne jako przedsiębiorstwo usługowe dla rozwoju struktur i rynku pracy dla różnych prywatnych i publicznych zleceniodawców w Saksonii. Specjalizuje się ono w kompleksowym zarządzaniu projektami z obszaru rynku pracy oraz projektami, które wspierają relizację zakresu działań komunalnych. Podstawą tego działania są regionalne porozumienia i uzgodnienia dotyczące celów i pola działania z ministerstwami, związkami, gminami i przedsiębiorcami, jak też wieloletnia partnerska i konstruktywna współpraca z partnerami komunalnymi i urzędami pracy.

Dane kontaktowe:

DSA Dienstleistungen für Struktur-
und Arbeitsmarktentwicklung GmbH
Heidenauer Straße 49
01259 Dresden
Tel.: 0351 2077 50
Fax: 0351 2077 518
Mail: info(at)dsa-dd.de
www.dsa-dd.de

Osoba do kontaktów w sprawach projektu:
Margitta Trakal
Tel.: 0351 2077511
Mail: margitta.trakal(at)dsa-dd.de

Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbH

Partner projektu 1

W globalnej konkurencji o inwestorów i specjalistów niezmiernie zyskała na znaczeniu współpraca między gminami, powiatami i regionami. W 2002 r. doprowadziło to do powstania na Górnych Łużycach ogólnoregionalnego zarządu monitorującego i sterującego procesem współpracy regionalnej na obszarze wykraczającym poza granice obecnych powiatów Budziszyn i Görlitz - również w porozumieniu z partnerami z brandenburskiej części Łużyc oraz Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa. W międzyczasie Górne Łużyce stały się dobrze funkcjonującym przykładem kooperacyjnego zarządzania regionem i regionalnego marketingu. Działa on w oparciu o wspólną strategię rozwoju i marketingu, za której ciągłe wdrażanie i aktualizację odpowiada spółka Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbH. Zarząd Regionu sięga po pomysły produktów lub usług oraz szuka partnerów mogących i chcących te wizje urzeczywistnić. W pracach rozwojowych nad produktami będącymi ważnym instrumentem wewnętrznego marketingu uczestniczy także, oprócz Izby Przemysłowo-Handlowej, centrów technologicznych i wyższych uczelni, partnerów wspierania gospodarki „w terenie", biznesowych grup interesów i organizacji, ponad 550 prywatnych przedsiębiorstw i oferentów usług.

Zarząd Regionu Górnych Łużyc realizuje cztery podstawowe cele :

  1. tworzenie regionalnego konsensusu, jako podstawy skutecznego marketingu krajowego i zagranicznego oraz wypracowywanie regionalnych projektów kluczowych;
  2. monitoring realizacji regionalnych projektów kluczowych;
  3. pomoc przy projektowaniu względnie doskonaleniu sieci gospodarczych i edukacyjnych;
  4. ponadkrajowa współpraca na Górnych Łużycach oraz współpraca euroregionalna w czesko-polsko-niemieckim Euroregionie Neisse-Nisa-Nysa.

Zarząd Regionu sięga po pomysły produktów lub usług oraz szuka partnerów mogących i chcących te wizje urzeczywistnić. W pracach rozwojowych nad produktami będącymi ważnym instrumentem wewnętrznego marketingu uczestniczy także, oprócz Izby Przemysłowo-Handlowej, centrów technologicznych i wyższych uczelni, partnerów wspierania gospodarki „w terenie”, biznesowych grup interesów i organizacji, ponad 550 prywatnych przedsiębiorstw i oferentów usług.

 

Dane kontaktowe:

Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbH
Tzschirnerstraße 14a
02625 Bautzen
Tel.: 03591 48770
Fax: 03591 487748
Mail: info@oberlausitz.com
www.oberlausitz.com


Osoba do kontaktu w sprawach projektu:
Falk Schwaar
Tel.: 03591 487716
Mail: falk.schwaar(at)oberlausitz.com

Stowarzyszenie Gartenkulturpfad beiderseits der Neiße

Partner projektu 2

Stowarzyszenie założone zostało w maju 2010 roku, aby wspierać ideę ponadgranicznego połączenia założeń parkowych i ponownego ożywienia przestrzeni kulturowej. Członkami są przedstawiciele pilotowych założeń parkowych z niemieckiej strony oraz osoby prywatne i stowarzyszenia, które popierają te cele.

Dane kontaktowe:

Gartenkulturpad beiderseits de Neiße e.V.
Heideweg 2
02953 Bad Muskau
Tel./Fax: 035771 659804
Mail: info(at)gartenkulturpfad-neisse.org
www.gartenkulturpfad-neisse.org

Osoba do kontaktu w sprawach projektu:
Volkmar Pirl
Tel.: 035771 659804
Mail: pirl(at)gartenkulturpfad-neisse.org

Fundacja Bory Dolnośląskie

Partner projektu 3

Fundacja Bory Dolnośląskie powstała w 2006 r. jako organizacja pozarządowa, zrzeszająca samorządy, inne organizacje pozarządowe i firmy działające na terenie regionu Bory Dolnośląskie. Fundacja podejmuje inicjatywy na rzecz rozwoju Borów Dolnośląskich - największego w zwartego kompleksu leśnego w Europie Środkowo - Wschodniej. Zakres działań obejmuje: turystykę, aktywizację przedsiębiorczości, edukację regionalną, pozyskiwanie inwestycji, tworzenie platform współpracy, promocję regionu (w tym promocję turystyczną).
Od 2009 r. Fundacja Bory Dolnośląskie wraz z Lokalną Grupą Działania Bory Dolnośląskie, pracuje nad stworzeniem strategii marki Borów Dolnośląskich.

Dane kontaktowe:

Fundacja Bory Dolnośląskie
ul. Żagańska 80
68-120 Iłowa
Tel./Fax: 0048 068 377 47 17
Mail: bory.dolnoslaskie(at)wp.pl
www.BoryDolnoslaskie.org

Osoba do kontaktu w sprawach projeku:
Aleksandra Szczap
Mail: aleksandra.szczap(at)integer.com.pl

Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów w Kotlinie Jeleniogórskiej

Partner projekt 4

Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej jest jedną z tych organizacji, która w sposób bardzo aktywny stara się wypromować Kotlinę Jeleniogórską ze względu na jej ogromne wartości kulturowe.

Fundacja gromadzi wiedzę o Kotlinie i rozpowszechnia ją poprzez m.in. wydawnictwa, promocje w mediach, organizowane konferencje, wystawy oraz uczestnictwo w targach turystycznych. Ponadto cele działalności fundacji skupiają się nad pracami konserwatorskimi w obiektach zabytkowych w Kotlinie Jeleniogórskiej. W ostatnich latach, w ramach działalności Fundacji zostały odbudowane Pałac w Wojanowie, Dębowy Pałac w Karpnikach, Pałac Paulinum w Jeleniej Górze. Obecnie działania fundacji skupiają się nad rewaloryzacją założenia pałacowo – parkowego w Bukowcu oraz nad uratowaniem przed kompletnym zniszczeniem innych mniejszych obiektów zabytkowych jak np. ruin zamku Henryka na Grodnej koło Marczyc.

Dane kontaktowe:

Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów
ul. Świdnicka 31
50-066 Wrocław
Tel.: 0048 71 782 2232
Fax: 0048 71 782 2252
www.dolinapalacow.pl

Facebook

Osoba do kontaktu w sprawach projeku:

Grażyna Kolarzyk
Tel.: 0048 75 742 8501
Mail: g.kolarzyk(at)dolinapalacow.pl