Wspólne prace pielęgnacyjne w parku Rothenburg

W sobotę 12 października 2013 sześćdziesięciu ochotników podjęło się nietypowego zadania w parku w Rothenburgu- własnymi siłami zajęli się poprawą stanu Góry Zamkowej (Schlossberg). Ogromne zainteresowanie akcją pokazuje w jak duży stopniu okoliczni mieszkańcy identyfikują się z parkiem. Są gotowi czynnie zaangażować się w jego utrzymanie.

Wydarzenie odbyło się w ramach projektu: Koncepcja rozwoju zrównoważonej ponadgranicznej turystyki na „Szlaku parków i ogrodów po obu stronach Nysy”, współfinansowanego ze środków europejskich. 

Akcja w Seifersdorfer Tal: Zasłaniać - Odkrywać - Rozbudzać

W dniach od 29.04 do 05.05.2013 roku odwiedzający Dolinę Seifersdorf mogli dostrzec coś nadzwyczajnego w scenerii parkowej. 17 pomników zasłoniętych zostało żółtym materiałem. O obiektach pod zasłonami informowały tylko tabliczki. W akcji „przysłaniania” udział wzięli gimnazjaliści z Radeberg i ochotnicy.
Instalacja rzucających się w oczy, żółtych zasłon wzbudziła zainteresowanie odwiedzających i zmusiła do zastanowienia się.
05.05.2013 odbyło się oprowadzenie, podczas którego odsłoniono pomniki. Radosnej akcji i grupie uczestników towarzyszyli muzycy. Na koniec zorganizowano piknik na łące parkowej.
Drugą część akcji, która przeprowadzona była w tym samym czasie, była wystawa fotograficzna w pałacu Seifersdorf.

Całe wydarzenie koordynowane było przez partnera wiodącego – DSA GmbH. Oprócz Stowarzyszenia Doliny Seifersdorfu współpracowali przy niej Gmina Wachau i Stowarzyszenie Pałacu Seifersdorf.

 

 
 
 
 

Akcja w Herrnhut: Wystawa w Muzeum Małej Ojczyzny otwarta!

Prezentowane będą prace uczniów klasy 9 i 11 Ewangelickiego Gimnazjum Zinzendorfa z Herrnhut i ich spojrzenie na Cmentarz Braci Morawskich oraz związaną z tym tematykę umierania, śmierci i nadzieji. Prace wykonane są różnymi technikami, począwszy od akwareli, poprzez kolaże, aż do komputrowego opracowania obrazu.

Punktem wyjściowym był Cmentarz Braci Morawskich założony w 1730 roku, w czasach baroku. Aby przedstawić jedność przed Bogiem i wyrazić wieczny spokój, zrezygnowano z charakterystycznego dla epoki przepychu i bogactwa. Oprócz jednakowych nagrobków specjalnego akcentu nadają cmentarzowi poprzycinane aleje lipowe, świadectwo cmentarnej kultury ogrodowej.

Mieszkańcy Herrnhut wykazali duże zainteresowanie projektem. Podczas uroczystego otwarcia wystawy 25.11.2012 roku pomieszczenia muzeum były przepełnione. Po muzycznym wstępie i powitaniu przez pana Fischera, kierownika wydziału kultury i turystyki miasta, głos zabrał burmistrz Herrnhut i przewodniczący stowarzyszenia "Szlak Parków i Ogrodów", pan Riecke. Wyjaśnił on tło akcji i przekazał informacje o projekcie unijnym.
Pani Jordan, nauczycielka sztuki z gimnazjum dokonała fachowego objaśnienia zastosowanych technik i motywów.

Event w Herrnhut to pierwsza po niemieckiej stronie tzw. "akcja identyfikacyjna" w ramach projektu unijnego "Koncepcja rozwoju zrównoważonej, ponadgranicznej turystyki na Szlaku Parków i Ogrodów po obu stronach Nysy". Poprzez te akcje społeczność lokalna otrzyma możliwość zbliżenia się w sposób kreatywny do swojego parku, zapoznania się z jego historią i ukształtowaniem oraz zdobycia wiedzy z zakresu ogrodnictwa.

Akcja w Herrnhut koordynowana jest przez Partnera Wiodącego projektu - DSA GmbH, przy współpracy z Gimnazjum Zinzednorfa, Stowarzyszeniem Förderer des Kulturdenkmals Gottesacker e.V. i Muzeum Małej Ojczyzny w Herrnhut. 

Wystawę oglądać będzie można do 17.02.2013 w Muzeum w Herrnhut (Heimatmuseum, Comeniusstraße 6).
Serdecznie zapraszamy!

 
 
 
 
 
 
 
 

Akcja w Chichach: Festyn rodzinny w parku.

22.07.2012 odbył się festyn rodzinny w parku przypałacowym w Chichach. Fundacja Bory Dolnośląskie przygotowała dla uczestników wiele atrakcji, w tym oprowadzenie po parku, warsztaty malarskie, występy muzyczne, gry i konkursy dla dzieci. Festyn został bardzo dobrze odebrany przez mieszkańców miejscowości.

Event w Chichach to pierwsza tzw. "akcja identyfikacyjna" w ramach projektu unijnego "Koncepcja rozwoju zrównoważonej, ponadgranicznej turystyki na Szlaku Parków i Ogrodów po obu stronach Nysy". Poprzez te akcje społeczność lokalna otrzyma możliwość zbliżenia się w sposób kreatywny do swojego parku, zapoznania się z jego historią i ukształtowaniem oraz zdobycia wiedzy z zakresu ogrodnictwa.