Ósme spotkanie grupy projektowej- w środku światowego dziedzictwa UNESCO

Odbywające się po krótkiej przerwie, ósme spotkanie grupy roboczej odbyło się 1. kwietnia 2014 w Parku Mużakowskim, znajdującym się na liście światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO.

Dotarliśmy już prawie do mety – pozostało jedynie trzy miesiące do zakończenia projektu. Wszyscy partnerzy mogli pochwalić sie licznymi osiągnięciami. W ostatnich miesiącach Szlak Parków i Ogrodów został zaprezentowany na dwóch targach turystycznych zarówno w Niemczech (Drezno), jak i w Polsce (Wrocław). Wystawa przygotowana przez Fundację Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej, którą udało się już kilkakrotnie przedstawić w Polsce, cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Od 1. kwietnia można ją obejrzeć w bibliotece Nowego Pałacu w Bad Muskau.

Partner Wiodący, firma DSA, zaprezentował pierwszą część filmu reklamowego oraz  ostatnią wersję katalogu, który wkrótce trafi do druku. Stowarzyszeniu Gartenkulturpfad beiderseits der Neiße e.V. z siedzibą w Bad Muskau, udało się osiągnąć kolejny cel‑ logo szlaku zostało zarejestrowane w Urzędzie Patentowym.

W pracach projektowych panuje obecnie gorący okres – mamy zamiar do końca czerwca zrealizować wszystkie zaplanowane działania.

Nasz partner- Marketinggesellschaft Oberlausitz mbH ‑ przygotowuje wycieczkę objazdową dla przedstawicieli branży turystycznej po założeniach należących do projektu (10-12.04.2014). Fundacja z Kotliny Jeleniogórskiej organizuje pod koniec kwietnia konferencję, a w długi weekend majowy kilkudniowy piknik w parku w Bukowcu, połączony z koncertami, warsztatami i targami (wkrótce więcej informacji). Partner Wiodący ma za zadanie przygotować dwie akcje parkowe oraz konferencje zakończeniową. Wkrótce powiększy się także lista naszych publikacji.

 Wszyscy partnerzy byli zgodni co do konieczności wzajemnego promowania wszystkich działań związanych z projektem za pomocą różnych środków przekazu.

Grupa projektowa.

„Szlak Parków i Ogrodów po obu stronach Nysy” w czołówce projektów o tematyce turystyki ogrodowej w Niemczech

7. października w Bad Muskau i- jak zawsze- w przyjaznej atmosferze odbyło się już 7. spotkanie grupy roboczej. Oprócz punktów, które stale pojawiają się w planie spotkania, przedstawiono materiały reklamowe w postaci: siedmiu broszur z trasami geograficznymi, które zostały oficjalnie zaprezentowane 16 września w parku w Neschwitz, broszury informacyjnej z krótkim opisem założeń parkowych oraz mapki poglądowej. Wszystkie materiały są już dostępne dla odwiedzających. Dzięki tym narzędziom marketingowym, jak i  bogatej w informacje stronie internetowej,  możemy skutecznie zachęcać turystów do odwiedzania parków. W ramach opracowywanej koncepcji turystyki ogrodowej zaproponowano kolejne elementy strategii marketingowej. Tym razem omówiono możliwe źródła finansowania dla uczestniczących w projekcie założeń parkowych.

Dzięki stowarzyszeniu Gartenkulturpfad beiderseits der Neiße e.V. mamy możliwość wykorzystania stanowiska informacyjnego do prezentacji naszych materiałów na konferencjach, targach oraz różnego rodzaju spotkaniach.

Podczas spotkania pojawił się pomysł zaprezentowania boszur geograficznych również u naszych polskich partnerów podczas kongresu turystycznego w pięknej scenerii pałacu w Wojanowie.

Pani Kolarzyk z Fundacji Doliny Pałaców i Ogrodów w Kotlinie Jeleniogórskiej przedstawiła krótką prezentację o  przygotowanej przez fundację wystawie, która będzie wkrótce do obejrzenia w parkach partnerskich. 

Jako podsumowanie spotkania przeanalizowano i zaktualizowano harmonogram projektu. Najważniejsze punkty zostały planowo zrealizowane.

Szczególnie cieszy nas zainteresowanie wokół folderów z trasami geograficznymi nie tylko ze strony mediów, ale również przedstawicieli regionu, gmin oraz oczywiście turystów. 

Dr. Glatzel z firmy FUTOUR, która opracowuje dla projektu koncepcję turystki ogrodowej zapewniła nas, że „Szlak parków i ogrodów po obu stronach Nysy” dzięki dotychczasowym działaniom promocyjnym należy do dzięsiątki najlepszych projektów ogrodowych w Niemczech. 

Kuźnia pomysłów, czyli 6. spotkanie grupy roboczej

Tak jak co kwartał, partnerzy projektu spotkali się 4 lipca 2013 w Bad Muskau 6., w celu omówienia postępów prac nad projektem.

1 lipca obowiązki dotychczasowej menedżer projektu Anity Schwitalla przejęła Justyna Błotna. Pani Anicie serdecznie dziękujemy za ogromne zaangażowanie w projekt i owocną współpracę.
Ostatnie trzy miesiące obfitowały w konferencje (w Bad Muskau i w Kliczkowie) dotyczące projektu i tematyki turystyki ogordowej. Były one okazją do nawiązania nowych kontaktów, jak i wymiany zdobytego doświadczenie.
Podczas spotkania przedstawiono i zatwierdzono szkice ulotek z propozycjami tras geograficznych, które będą zachęcać odwiedzających do odkrycia fascynujących, upajających czy kuszących szlaków po parkach i ogrodach. Ulotki z propozycjami tras tematycznych są przygotowywane.
Jako następne zadania dla wszystkich partnerów wymieniono rozbudowę i reklamę strony internetowej projektu, która jest kluczowym narzędziem reklamowym projektu oraz sformułowanie kolejnych kryteriów jakościowych przyjmowania nowych założeń parkowych do projektu.
W trakcie spotkania wywiązała się dyskusja na temat możliwych imprez kulturalnych, które mogą cyklicznie odbywać się w poszczególnych parkach. Miejmy nadzieję, że uda się wszystkie pomysły  zrealizować.

Rok po rozpoczęciu projektu - piąte spotkanie grupy roboczej

16.04.2013 partnerzy projektu spotkali się w Bad Muskau na kwartalnym omówieniu postępów w realizacji działań. Była to jednocześnie okazja do podsumowania pierwszego roku współpracy w ramach projektu.
Część analityczna koncepcji turystyki ogrodowej jest zakończona, gotowa jest koncepcja tras wycieczkowych w ramach szlaku. Poza tym przeprowadzone zostały pierwsze akcje, wzmacniające identyfikację mieszkańców z ich założeniami parkowymi.
Powstały teksty i zdjęcia do wspólnych, dwujęzycznych materiałów drukowanych. Dzięki temu jeszcze w roku 2013 wydane zostaną mapka, prospekty z trasami wycieczek i broszura.
Wymiana doświadczeń wzmocniona została poprzez dwie konferencje – w Schmochtitz i Kliczkowie.

Dziękujemy wszystkim, którzy wspierali nas w pierwszym roku realizacji projektu. Mamy nadzieję na dalsze sukcesy!

Czwarte spotkanie: pracowity początek nowego roku

29.01.2013 w Bad Muskau odbyło się czwarte spotkanie grupy roboczej. Nowy rok rozpoczął się dla partnerów projektu bardzo pracowicie.

Partner wiodący przygotowuje razem z ENO GmbH dwudniową konferencję, która odbędzie się w dniach 25-26.04.2013 w Bad Muskau. Pierwszy dzień poświęcony będzie potencjałowi turystycznemu założeń parkowych i strategiom marketingowym. Program drugiego dnia skupia się natomiast na teorii konserwatorskiej i praktycznych rozwiązaniach w pielęgnacji parków.

W projekcie przewidziane są nie tylko spotkania dla specjalistów i właścicieli parków, ale także eventy w parkach dla mieszkańców i odwiedzających region. Z końcem kwietnia wydane zostaną też pierwsze materiały informacyjne. MGO GmbH przygotowuje ulotkę z mapką i opisem parków, a latem ukażą się pierwsze foldery z propozycjami wycieczek i tras tematycznych w ramach szlaku parków, opracowane przez partnera wiodącego. 

Fundacja Bory Dolnośląskie przeprowadziła w styczniu szkolenia dla właścicieli parków o nowym produkcie turystycznym. W kwietniu fundacja ta reprezentowała będzie szlak parków na Międzynarodowych Targach Turystycznych we Wrocławiu. Stowarzyszenie Szlak Parków i Ogrodów po obu stronach Nysy udostępni na tą i inne podobne prezentacje w ramach projektu stanowisko informacyjne. 

Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów zaprasza wczesnym latem m.in. na konferencję do Wojanowa. Jest to możliwość poznania skarbów parkowych Kotliny Jeleniogórskiej.

Aktualne informacje i terminy znajdą Państwo na naszej stronie internetowej. 

Nasze trzecie spotkanie: słowo klucz - koncepcja turystyki ogrodowej

09.10.2012 roku w ośrodku Bischof-Benno-Haus w Schmochtitz odbyło się trzecie spotkanie polsko-niemieckiej grupy projektowej. Partnerzy projektu mieli okazję przekazać pani dr Glatzel i pani Drögsler z firmy FUTOUR, zatrudnionym do wykonania koncepcji, swoje pierwsze pomysły i uwagi. Zdefiniowane zostały najważniejsze cele koncepcji i tematy projektów kluczowych, które realizowane będą w przyszłości.

Poprzez koncepcję turystyki ogrodowej założenia parkowe znowu wypełnią się życiem, turyści zostaną zmotywowani do ponadgranicznych podróży, wzmocni się tożsamość społeczeństwa z dziedzictwem kulturowym. Region powinien się otworzyć na europejską turystykę kulturową. Projekt pozytywnie wpłynie na gospodarkę regionu, a ściślej na branżę ogrodniczą i turystyczną. Obecnie powstaje pierwsza częśc koncepcji - analiza. 

Projekt nabiera rozpędu! Drugie spotkanie grupy roboczej

Przedstawiciele partnerów projektu dotyczącego turystycznego rozwoju Szlaku Parków i Ogrodów - DSA Dienstleistungen für Struktur- und Arbeitsmarktentwicklung GmbH, Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbH, GartenKulturPfad beiderseits der Neiße e.V., Fundacji Bory Dolnośląskie i Fundacji Doliny Pałaców i Ogrodów w Kotlinie Jeleniogórskiej, zebrali się 10 lipca 2012 w Bad Muskau na drugim już kwartalnym spotkaniu grupy projektowej.

Przekazana została wszystkim decydująca wiadomość – partner wiodący otrzymał umowę o dofinansowanie z Saksońskiego Banku Odbudowy. Oznacza to, że w pełni rozpocząć można prace nad długofalową promocją turystyczną parków i ogrodów po obu stronach Nysy.

Partnerzy zdali sprawozdanie z działań przeprowadzonych od kwietnia 2012 roku. Należy tu przeprowadzona w dużej części analiza założeń parkowych pod kątem atrakcyjności turystycznej, przygotowania do zlecenia obszernej koncepcji rozwoju turystyki ogrodowej oraz konferencji, które odbędzie się 09.10.2012 w Schmochitz.

Po polskiej stronie prowadzone są prace wspomagające utworzenie koncepcji turystyki ogrodowej (koncepcja zintegrowanego szlaku turystycznego, inwentaryzacja obiektów systemu informacji przestrzennej). Gromadzone są materiały, które wykorzystane będą do wspólnych publikacji. Fundacja Bory Dolnośląskie przygotowała pierwszy event parkowy, w formie rodzinnego festynu. Celem tego rodzaju imprez, które odbywać się będą także w niemieckich założeniach parkowych jest zapoznanie mieszkańców regionu z danym założeniem parkowym, przekazanie informacji o jego historii i wartości oraz wspieranie tożsamości lokalnej. Pierwsza taka akcja, organizowana w ramach projektu odbędzie się 22.07.2012 w Chichach w godzinach od 14.00 do 18.00.

Fundacja Bory Dolnośląskie utworzyła też stronę (www.park.borydolnoslaskie.org) , która informować będzie o przebiegu działań projektowych oraz założeniach parkowych na terenie borów. Strona będzie w czasie trwania projektu rozbudowywana.

Zapraszamy do śledzenia przebiegu projektu!
Informacje o aktualnych wydarzeniach, imprezach kulturalnych i publikacjach powstających w ramach projektu znajdą Państwo na tej stronie internetowej.

Startujemy! Pierwsze spotkanie grupy roboczej

16.04.2012 o godz. 10.00 odbyło się pierwsze spotkanie grupy projektowej. Omówiono działania zaplanowane na dwa pierwsze kwartały projektu.

Życzymy sobie i wszystkim partnerom sukcesów w realizacji projektu i dobrej współpracy!