Udostępnić dziedzictwo sztuki ogrodowej


Poprzez projekt region zostanie otwarty dla europejskiej turystyki ogrodowej. Dzięki opracowaniu odpowiedniej oferty kulturalnej możliwe będzie rozkoszowanie się pięknem i doświadczanie historii cennych założeń parkowych. Projekt pozytywnie wpłynie na gospodarkę regionu, a zwłaszcza na branżę turystyczną. Profitować będą m.in. pensjonaty, hotele, agroturystyka, gastronomia, lokalni wytwórcy i usługodawcy.

Projekt służy też wypracowaniu klarownych ram dla Szlaku Parków i Ogrodów po obu stronach Nysy oraz dla jego rozszerzenia na obszarze trójkąta trzech państw. Na tej podstawie można będzie prowadzić współpracę ponadgraniczną w dziedzinie turystyki ogrodowej o nowej jakości.

Działania zaplanowane w projekcie mają na celu zwłaszcza:

  • wypromowanie przestrzeni kulturowej z jej subregionami, bazując na podobieństwach i zachowując jej różnorodność,
  • zmotywowanie turystów do ponadgranicznych podróży poprzez stworzenie interesującej polsko-niemieckiej oferty kulturalnej i turystycznej,
  • wzmocnienie tożsamości i więzi z regionem wśród społeczeństwa poprzez uwrażliwienie na wartość dziedzictwa kulturowego,
  • wspieranie porozumienia narodów i budowanie otwartego społeczeństwa m.in. poprzez wspólne eventy i spotkania,
  • wypracowanie podstaw nowego produktu turystycznego oraz
  • przygotowanie przedstawicieli branży turystycznej na ten nowy produkt,
  • stabilizacja struktur współpracy na okres poza trwaniem projektu,
  • ożywienie gospodarcze regionu poprzez turystykę ogrodową i kulturową.

Szczegółowy fachowy opis projektu znajdą Państwo tu.

 

Główne działania projektowe