Wykorzystać potencjał parków w walce z negatywnymi skutkami przemian demograficznych

Tytuł projektu: 
Opracowanie koncepcji ożywienia górnołużyckich założeń parkowych jako elementu wzmacniającego tożsamość z regionem w połączeniu z aktywnym transferem wiedzy o parkach między generacjami na przykładzie modelowych akcji

Instytucja wspierająca projekt:
Kancelaria Landu Saksonia