Spotkanie w Königshain

Henrike Schwarz i Siegfried Lange, burmistrz Königshain

Stowarzyszenie Szlak Parków i Ogrodów wspiera przygotowanie specjalistycznych opracowań, służących prowadzeniu prac konserwatorsko-pielęgnacyjnych.
Pierwsze spotkanie w celu uzgodnień zaplanowanych prac z urzędem ochrony zabytków odbyło się w Königshain. Obecna na nim była pani Henrike Schwarz, referentka wydziału d.s. zabytkowych parków.

Powstające w projekcie koncepcje mają służyć zdefiniowaniu kierunków rozwoju wybranych założeń parkowych i konkretnych prac.