Spotkanie robocze w Dolinie Pałaców i Ogrodów

Partnerzy projektu spotkali się 11.04.2013 w Wojanowie. Oprócz informacji o aktualnym stanie realizacji projektu i zagadnień organizacyjnych tematem była poprawa podstaw specjalistycznej współpracy. Różna terminologia utrudnia fachową dyskusję. Brak jest również tłumaczeń literatury autorstwa znanych twórców ogrodowych na język sąsiadów. Poszukiwane są możliwości rozwiązania tych problemów.
Konferencja roczna w Bad Muskau będzie dobrą okazją do pogłębienia tej tematyki.