Stowarzyszenie parków i ogrodów po obu stronach Nysy

Członkowie założyciele przed pałacem w Neschwitz

10 maja 2010 założone zostało w Neschwitz stowarzyszenie Szlak parków i ogrodów po obu stronach Nysy. 16 członków założycieli połączyło swe siły, aby działać na rzecz założeń parkowych w regionie wschodniej Saksonii / Łużyc i wspierać rozwój wspólnej, ponadgranicznej, przestrzeni kulturowej Łużyc i Dolnego Śląska. Przez to projekt kierowany wcześniej przez Stowarzyszenie Wspierania Regionu Księcia Pücklera (Förderverein Fürst-Pückler-Region e.V) nabrał charakteru samodzielnego podmiotu. Członkowie nowo założonego stowarzyszenia angażują się w podnoszenie jakości całej sieci współpracy.

Siedziba stowarzyszenia:

Heideweg 2
02953 Bad Muskau
Tel./Fax.: +49 35771 659804