Powstanie idei


Od ponad 10 lat rozwija się w regionie Dolnego Śląska i Łużyc idea zachowania, wspierania i połączenia dziedzictwa kultury ogrodowej poprzez inicjatywę „Szlaku parków i ogrodów po obu stronach Nysy”. Współpracują w niej specjaliści z dziedziny sztuki ogrodowej i turystyki.

W 2004 roku projekt przejęło Stowarzyszenie Wspierania Regionu Księcia Pücklera (Förderverein Fürst-Pückler-Region e.V.). Projekt połączony został wtedy z ideą szlaku ogrodowego jako marki ogólnoniemieckiej i ponadgranicznej, stworzonej przez Niemieckie Towarzystwo Ogrodnicze (Deutsche Gartenbau-Gesellschaft 1822 e.V.). Rozpoczęto również współpracę z innymi tego typu inicjatywami niemieckimi w Sieci Ogrodów Niemiec (Gartennetz Deutschland e.V.).

Dzięki wsparciu Przestrzeni Kulturowej Górne Łużyce - Dolny Śląsk (Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien) i Kasy Oszczędnościowej Górne Łużyce - Dolny Śląsk (Sparkasse Oberlausitz - Niederschlesien), od połowy roku 2009  projektem kieruje polsko-niemiecki zespół.

Jest to jednocześnie początek intensywnej współpracy kilku polskich i niemieckich partnerów w celu pozyskania środków unijnych na wspieranie działań pielęgnacyjno-konserwatorskich, utworzenie podstaw planistycznych i opracowanie koncepcji rozwoju turystyki ogrodowej.

W maju 20120 roku po niemieckiej stronie założone zostało stowarzyszenie „Szlak parków i ogrodów po obu stronach Nysy“. Ma ono umocnić pozycję zaplanowanych projektów w regionie, wspierać wspólne kontakty i wymianę doświadczeń, a w przyszłości rozszerzyć swoje działanie ponadgranicznie.

Po długiej fazie oceny projektów unijnych w marcu 2012 roku zapadła decyzja o przyznaniu dofinansowania. Rolę partnera wiodącego dla projektu o tematyce turystycznej przejęło przedsiębiorstwo DSA Dienstleistungen für Struktur- und Arbeitsmarktentwicklung GmbH, a dla projektu „planistyczno-konserwatorskiego“ Entwicklungsgesellschaft Niederschlesische Oberlausitz GmbH.

Cele


Głównym celem inicjatywy jest wspieranie i rozwój kultury ogrodowej po obu stronach Nysy.
Oznacza to szczególnie wspieranie:

  • jakości i popularności założeń parkowych po obu stronach Nysy
  • związanych z tym dziedzin – ochrony i pielęgnacji zabytków
  • oferty kulturalnej i artystycznej w założeniach parkowych i ich otoczeniu
  • kształcenia w temacie ogrodnictwa w szeroko pojętym znaczeniu tego słowa
  • ponadnarodowej tolerancji i zrozumienia
  • ponadgranicznego połączenia i rozwój współpracy