Bez Granic. Odkrywamy i chronimy krajobraz kulturowy

Zatwierdzono do realizacji dnia 14.09.2011

Program wsparcia: Wspólny Fundusz Małych Projektów Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa wzdłuż granicy polsko-saksońskiej

Partnerzy kooperacyjni:
Stowarzyszenie Szlak Parków i Ogrodów po obu stronach Nysy
Fundacja św. Jadwigi 
Gmina Markersdorf
Gmina Strzegom

Zapraszamy do Morawy na warsztaty, które odbędą się w dniach od 14 do 16 października 2011 roku. Oprócz możliwości wykonania pod okiem fachowców praktycznych prac w parku przygotowaliśmy dla Państwa interesujące wykłady oraz program kulturalny. Również Państwo mogą wnieśd swój wkład w zachowanie dziedzictwa kulturowego Dolnego Śląska oraz przeżyd przy tym interesujący weekend polsko-niemiecki. Miło nam będzie gościd Paostwa na warsztatach, wykładach i przy wspólnym stole.

Program i zgłoszenie uczestnictwa w warsztatach.

Projekt „Bez Granic. Odkrywamy i chronimy krajobraz kulturowy Górnych Łużyc i Dolnego Śląska.“ jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa przy wsparciu Euroregionu Nysa.

Impresje i dokumentacja


Warsztaty w Morawie w dniach 14.-16.10.2011 

Podróż studyjna w dniu 20.10.2011