Park w Schmochtitz

Powierzchnia parku: 8 ha

Dawne dobra rycerskie mieszczą dziś katolicki ośrodek edukacyjny, który zaprasza na koncerty, kursy i oferuje miejsca noclegowe. W przeszłości dokonano na tym terenie nurtującego znaleziska w postaci monety, która dowodzi, że via regia prowadziła prawdopodobnie przez Schmochtitz. Do dziś zachował się tu angielski park z elemantami z epoki baroku i rokoko.