Historia

Zabytkowy park w Kliczkowie, otaczający rezydencję jest rozległym, obejmującym obszar ok. 70 ha założeniem krajobrazowym powstałym w dolinie rzeki Kwisy, na obszarze o wybitnych naturalnych walorach krajobrazowych, widokowych i przyrodniczych.

Komponowany wokół rezydencji romantyczny park krajobrazowy o charakterze angielskim swobodnie i w naturalny sposób łączy się z otaczającymi lasami, do których prowadzą aleje i dukty widokowe. W parku wybudowano leśniczówki, domki myśliwskie, postawiono pomniki, a nawet założono cmentarz dla koni i psów. Zaplanowane zostały też rozległe polany z przenikającymi się osiami widokowymi. Część tych naturalnych kompozycji udało się zrekonstruować w bezpośrednim sąsiedztwie zamku. Krajobraz leśny wokół parku również nie jest dziełem przypadku. Jest to świadomie skomponowana przestrzeń z takimi elementami jak: leśniczówki, maneż, pomniki, zajazdy, paśniki i wreszcie same trakty. Wszystkie te elementy wpływają na kompozycje widokowe.

Park zaprojektował w roku 1881 Eduard Pezold, w tym czasie jeden z najbardziej cenionych architektów parkowych w Europie, projektant kilkudziesięciu założeń parkowych ( w tym wpisanego na listę UNESCO parku w Bad Muskau).
Do dnia dzisiejszego zachowały się oryginalne plany i rysunki parku autorstwa Petzolda.

Znaczenie dla sztuki ogrodowej

Elementami unikalnymi w skali europejskiej kompozycji parku są: najstarszy w Europie cmentarz koni oraz elementy związane z jeździectwem : tor do wyścigów konnych oraz plac maneżowy, wpisane w kompozycję parku i architekturę krajobrazu.

Wraz z zespołem rezydencjonalnym, będącym jednym z najpiękniejszych na Dolnym Śląsku, jest reprezentatywnym przykładem założenia o jednorodnym charakterze i wybitnych walorach zabytkowych.
Powierzchnia całkowita historycznego parkowego założenia krajobrazowego : ok.70 ha.
Powierzchnia przyzamkowej części parku, wg projektu E. Pezolda: ok. 12 ha

Założenie parkowe w Kliczkowie zostało uznane przez Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków za wybitny zespół obiektów zabytkowych  i element kulturowy o znaczeniu ponadregionalnym.