Park przypałacowy w Karpnikach

Pałac w Karpnikach powstał w XVI wieku na terenie dawnego zamku na wodzie. Po wielokrotnej zmianie właścicieli trafił on w ręce księcia Wilhelma, brata króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III i stał się od 1822 roku jego letnią rezydencją. Wraz ze swoją małżonką księżniczką Marianną książę Wilhelm rozpoczął przekształcanie otoczenia. 
Rezydencja pozostała w posiadaniu potomków pruskiej rodziny książęcej aż do drugiej wojny światowej. Dzisiaj jest to teren prywatny.