Park przypałacowy w Gröditz

Pałac w Gröditz

Do Parku Ochrony Przyrody w Gröditz należy pałac, prawie 1200-letnie pozostałości grodu serbo-łużyczan, dawne budynki gospodarcze i park. Dalej rozciąga się rezerwat przyrody "Gröditzer Skala".