Historia i opis parku

Chichy to miejscowość położona na skraju Borów Dolnośląskich, w odległości około 13 km od Żagania. Pierwsza wzmianka o miejscowości Kunzendorf (nazwa obowiązywała do 1945 roku) pojawiła się w 1305 roku, jako wieś Konrada, na terenie której przebiegała granica pomiędzy dawnymi księstwami, na co wskazuje graniczna warownia. XV-wieczne źródła potwierdzają istnienie dworu rycerskiego na terenie dóbr ziemskich w Chichach. Wieś od początku była silnie związana z pobliskim Janowcem (do roku 1945 Janowitz). Początkowo oba majątki należały do jednej rodziny, dopiero w 1687 r. nastąpił ich rozdział. Kunzendorf trafił w ręce rodu von Lobkowitz.

Na miejscu dawnego dworu renesansowego w 1718 roku założony został pałac. Z jednego z niewielu materiałów archiwalnych z około 1740 roku - rysunku Friedricha Bernharda Wernera, autora pięciotomowej topografii księstwa śląskiego - wynika, że już wtedy przy rezydencji od strony południowej znajdował się przylegający do posesji ogród barokowy. Składał się on z czterech regularnych kwater obsadzonych żywopłotami i ujętych od północy i południa. podwójnymi szpalerami. Około roku 1840 pałac przebudowano w stylu neoklasycyzmu, a jego otoczenie przekształcono. W części północno-zachodniej, w miejscu wcześniejszego ogrodu, utworzono warzywnik, a na południe od niego folwark. Od północnej strony rezydencji powstał staw, a z pozostałych stron zakomponowano prawie 5-hektarowy swobodny park, który formą nawiązywał do popularnych w tym okresie założeń krajobrazowych. Na mapach topograficznych z 1. poł. XX w. widać charakterystyczną sieć dróg i ścieżek prowadzonych płynną linią. Dwie drogi prowadziły w stronę pałacu od kierunku północnego, obejmujące najpierw staw, a potem zbiegające się przed fasadą w owalny podjazd. W jego centrum znajdował się ozdobny klomb, obsadzony głównie iglakami. W kierunku południowym otwierała się rozległa łąka, ujęta ze wszystkich stron drzewami. Niestety niewiele ostało się z czasów świetności założenia. Jedynie staw oraz łąka- elementy zakomponowane na osi głównej-wskazują dzisiaj na dawną kompozycję założenia.

Mały park otoczony murem,  ze stawem i otwartymi łąkami obecnie reprezentuje park krajobrazowy. Podczas, gdy historyczna sieć komunikacyjna uległa w znacznym stopniu zatarciu, obecny drzewostan przypomina o dawnej świetności założenia.  W jego skład wchodzi wiele drzew pomnikowych – kilkusetletnie dęby, jesiony, buki, kasztany i piękny jawor. Na terenie parku można spotkać aż 16 gatunków drzew. Cała posesja ma powierzchnię około 2,5 ha, z czego połowę stanowią grunty zadrzewione i zakrzewione.

Do roku 1945 posiadłość należała do rodziny Diebitsch, potem pełniła rolę mieszkalno- kulturalną.  W kolejnych latach pałac był wielokrotnie przearanżowywany - ostatni raz w latach 70. XX w. Niestety zniszczono wtedy wiele elementów architektonicznych.

Od 2002 r. pałac i park należą do osoby prywatnej, śpiewaczki operowej - Leny Brudzińskiej. Podczas prac okazało się, że wokół pałacu nadal mogą znajdować się pozostałości książęcych „skarbów”. Jeszcze w 2008 wydobyto ze stawu marmurowe popiersie żagańskiej księżnej Wilhelminy. Dzięki społecznemu zaangażowaniu właścicielki ma tu swoją siedzibę Lubuska Akademia Sztuki „Chichy Art”.W lecie organizowane są różne imprezy tematyczne- między innymi koncerty i warsztaty plastyczne. Park przypałacowy jest dostępny dla odwiedzających. Założenie parkowo-pałacowe w Chichach zostało wpisane do rejestru zabytków. Park krajobrazowy wokół pałacu wymaga przywrócenia jego wartości historycznej.