Thursday, 18. July 2013

Kuźnia pomysłów, czyli 6. spotkanie grupy roboczej

Tak jak co kwartał, partnerzy projektu spotkali się 4 lipca 2013 w Bad Muskau 6., w celu omówienia postępów prac nad projektem.[więcej]