Thursday, 29. March 2012

Oba projekty unijne zatwierdzone!

Na posiedzeniu komitetu w dniu 22.03.2012 zostały zatwierdzone oba duże projekty unijne naszego stowarzyszenia. Dziękujemy naszym partnerom i wszystkim, którzy pracowali z nami nad rozwojem projektów i towarzyszyli nam w tej długiej i skomplikowanej drodze![więcej]