Tuesday, 17. December 2013

Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej wraz z DSA GmbH jako Partnerem Wiodącym otrzymali Nagrodę Euroregionu Nysa.

Wręczenie nagród fot. U. Schulz

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 11 grudnia 2013 w Naturhauspark w Waltersdorf. Po raz szósty uhonorowano najbardziej aktywne osoby i projekty w regionie ponadgranicznym.

Wyróżnienie za owocną współpracę w ramach projektu „ Koncepcja rozwoju zrównoważonej ponadgranicznej turystyki na Szlaku Parków i Ogrodów po obu stronach Nysy" wręczyli- starosta powiatu Görlitz Bernard Lange, hejtman Kraju Libereckiego Martin Puta oraz prezydent miasta Bolesławiec Piotr Roman.

Nagroda jest potwierdzeniem zaangażowania partnerów w projekt oraz motywuje do dalszej,  jeszcze efektywniejszej pracy. W ramach kolejnego projektu Szlak będzie prowadził również do naszych czeskich sąsiadów. 

Zdjęcie, od lewej: starosta Bernd Lange, Justyna Błotna, Brigitta Wend, Krzysztof Korzeń, prezydent Piotr Roman, hejtman Martin Puta