Tuesday, 17. December 2013

Stowarzyszenie promuje Szlak Parków i Ogrodów po obu stronach Nysy

Pan Pirl podczas prezentacji broszur

Prezentacja projektu dotyczącego renowacji pałacu i parku w Żaganiu stała się okazją do rozmów pana Pirla, reprezentującego stowarzyszenie, z przedstawicielami  założenia z Żagania oraz zaprezentowania broszur z propozycjami tras. Nasze wydawnictwa cieszą się obecnie dużym zainteresowaniem. Można je znaleźć m.in. w punktach informacji turystycznej, w parkach oraz u partnerów. Wszystkie publikacje powstały w ramach projektu „Koncepcja rozwoju zrównoważonej ponadgranicznej turystyki dla Szlaku Parków i Ogrodów po obu stronach Nysy”, współfinansowanego ze środków unii europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska- Saksonia 2007-2013.