Thursday, 24. October 2013

Stowarzyszenie aktywnie wspiera projekt pielęgnacji parków

Zadaniem stowarzyszenia jest zapewnienie odpowiedniej jakości prac rewitalizacyjnych w parkach, dlatego w ramach projektu pielęgnacji parków odpowiada za opracowanie fachowych koncepcji konserwatorskich.  W tym celu- po uzgodnieniu z konserwatorem zabytków, właścicielami parków oraz Politechniką Dreźnieńską- opracowano listę niezbędnych do przeprowadzenia prac  w poszczególnych parkach. Stanowić będą one bazę  zleceń dla specjalistów z dziedziny konserwacji ogrodów.

Pan Pirl, który udziela się charytatywnie w projekcie, nadzoruje na miejscu postępy w pracach  ze zwróceniem uwagi na ich rolę w  zwiększeniu świadomości społeczeństwa na temat postępowania z cennym dobrem, jakim są niewątlpiwie parki.

Konsultacja w parku w Königshein, sierpień 2013. Przedstawiciel stowarzyszenia- pan Pirl, zespół planistów Rolka oraz pani Vialon z Urzędu Ochrony Zabytków.