Wednesday, 23. October 2013

Kongres Turystyki Kulturowej w Kotlinie Jeleniogórskiej

W dniach 18-19 października 2013, w przepięknej scenerii pałacu w Wojanowie odbył się Kongres Turystyki Kulturowej w Kotlinie Jeleniogórskiej. Uczestnicy (wśród nich znamienici przedstawiciele ministerstwa, województwa oraz instytucji kulturowych) próbowali znaleźć odpowiedź na pytanie- w jaki sposób można skutecznie wypromować region Kotliny Jeleniogórskiej i z jakimi szansami, ale także zagrożeniami wiążą się te działania. Ta owocna w pomysły debata stała się również okazją do zaprezentowania naszych folderów ze szlakami geograficznymi po parkach  i ogrodach. „Szlak parków i ogrodów po obu stronach Nysy” został przytoczony przez prelegentkę Christę Ringkamp jako pozytywny przykład inicjatywy w zakresie turystyki ogrodowej. Ta aktywna w całych Niemczech architekt krajobrazu zwróciła uwagę jak istotne jest zadbanie o odpowiednią jakość parków i ogrodów. To właśnie pierwsze wrażenie odwiedzających jest decydujące i niemożliwe do powtórzenia. Jako uzupełnienie tej wypowiedzi w drugim dniu kongresu pan Korzeń- przedstawiciel partnera projektu Fundacji Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej- zaprezentował projekt w odniesieniu do parków i ogrodów w regionie.

Wszystkie projektowe publikacje, jak i wystawa cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczestników projektu. Z pewnością zachęcą one również do odwiedzin naszego szlaku.

Jako podsumowanie spotkania warto przytoczyć słowa P.J. Lenné:

  "... to czego się spodziewamy jest siła i działanie przykładu”. 

Oby otaczały nas tylko pozytywne przykłady.