Tuesday, 22. October 2013

„Granice dzielą- granice łączą”

 10 października 2013 w czwartek KULTurBRAUEREI w Görlitz gościło międzynarodowych uczestników konferencji projektowej: „Razem dla pogranicza Dolny Śląsk- Saksonia”. Spotkanie przybliżyło ideę projektu służącego zacieśnianiu współpracy na terenie przygranicznym oraz umożliwiło nawiązanie kontaktów z prężnie działającymi w innych europejskich regionach położonych wzdłuż granic. Prelegenci w dość barwny i zabawny sposób przedstawili również subtelności komunikacji międzykulturowej i zwrócili uwagę, w jaki sposób znajomość i respektowanie  tego faktu wpływa na powodzenie projektów- nie tylko międzynarodowych.