Friday, 15. February 2013

Czwarte spotkanie w projekcie turystycznym

29.01.2013 w Bad Muskau odbyło się czwarte spotkanie grupy roboczej. Nowy rok rozpoczął się dla partnerów projektu bardzo pracowicie.
Dalsze informacje