Monday, 19. November 2012

Otwarcie wystawy w Herrnhut

25.11.2012 o godz. 11.00 w Muzeum Małej Ojczyzny w Herrnhut otwarta zostanie wystawa do "Projektu Gottessacker".

Uczniowie Ewangelickiego Gimnazjum im. Zinzendorfa w Herrnhut od początku września zajmują się zabytkowym, barokowym cmentarzem braci morawskich. W ramach projektu powstały prace artystyczne,  które obrazują spojrzenie uczniów na ten obiekt i ich refleksje na temat przemijania, śmierci i nadziei. Prace wykonane są różnymi technikami - od akwareli, poprzez kolaże, aż po komputerowe opracowanie obrazu.

Akcja w Herrnhut jest pierwszym z eventów wzmacniających zainteresowanie i identyfikację mieszkańców z zabytkową zielenią, które organizowane będą w projekcie unijnym "Koncepcja rozwoju zrównoważonej, ponadgranicznej turystyki na Szlaku Parku i Ogrodów po obu stronach Nysy".

Akcja ta została przygotowana przez Gimnazjum Zinzendorfa, Muzuem Małej Ojczyzny i Stowarzyszenie Wspierających Zabytek Kultury Cmentarz Braci Morawskich, pod koordynacją partnera wiodącego projektu - DSA GmbH.

Wystawę oglądać będzie można do 17.02.2013 roku.
Serdecznie zapraszamy!