Friday, 9. November 2012

Konferencja projektowa w Kliczkowie

W dniach 12-13 listopada 2012 roku w zamku Kliczków odbędzie się polsko-niemiecka konferencja projektowa. Organizator, Fundacja Bory Dolnośląskie, chce poprzez interesujące wykłady, prezentacje i zwiedzanie przedstawić zabytkowe zespoły parkowe regionu Borów Dolnośląskich oraz ich znaczenie dla turystyki.

Uczestnictwo w konferencji projektowej jest bezpłatne.
Uczestnicy ponoszą jedynie koszty noclegu.

Program i formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo tu.

Serdecznie zapraszamy!

Konferencja organizowana jest w ramach projektu "Koncepcja rozwoju zrównowązonej, ponadgranicznej turystyki na Szlaku Parków i Ogrodów po obu stronach Nysy", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska-Saksonia 2007-2013.