Wednesday, 10. October 2012

Rozstajemy się z naszym ogrodem tymczasowym

Wraz z zakończeniem Saksońskiej Wystawy Ogrodniczej rozmontowana zostanie instalacja przy naszym tymczasowym ogrodzie. Przy tej okazji chcemy po raz ostatni na tym miejscu spotkać się z odwiedzającymi i przedstwaić naszą inicjatywę.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!