Monday, 12. December 2011

Sukces w Hainewalde

Oprócz przycięcia koron drzew w całej alei lipowej, odsłonięte zostały wszystkie drogi w krajobrazowej części parku. Dodatkowo udało sie usunąć dyiko rosnące krzaki przy murze pałacowym.
Poczas prac odnalezione zostały dotąd nieznane schody. Było to wspaniałe wynagrodzenie za trud włożony w prace.
Teraz należy pomysleć o kolejnych krokach, aby zabezpieczyć efekty wykonanych prac. Zajmie się tym działające na rzecz zespołu parkowo-pałacowego stowarzyszenie.
Prawdopodobnie zostaniemy zaproszeni na podobne semianrium do Czech – poinformujem y o tym Państwa odpowiednio wcześnie.
Projekt „Odkrywać i pielęgnować historyczne parki Euroregionu Nysa“ jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz przy wsparciu Euroregionu Nysa.