Monday, 19. September 2011

Zgromadzenie członków stowarzyszenia w St. Marienthal

Członkowie stowarzyszenia Szlak Parków i Ogrodów po obu stronach Nysy zebrali się 12 września 2011 roku, aby omówić aktualny stan projektów. Przedstawione zostały też działania planowane na 2012 rok. Należy do nich m.in. założenie tematycznego ogrodu tymczasowego przy Wystawie Ogrodów Landu Saksońskiego w Löbau.