Wednesday, 31. August 2011

Współpraca z Czechami

15 sierpnia złożony został wniosek o wsparcie niemiecko-czeskiego seminarium parkowego w Heinewalde ze Wspólnego Funduszu Małych Projektów Euroregionu Nysa. Projekt „Odkrywać i pielęgnować historyczne parki w Euroregionie Nysa” jest początkiem niemiecko-czeskiej współpracy w dziedzinie ochorny zabytków ogrodowychi turystyki kulturowej. O zatwierdzeniu projektu zadecyduje komisja w dniu 14.09.2011.Mamy nadzieję, że wyniki oceny będą pozytywne i  11.11.2011 rozpoczniemy weekendowe niemiecko-czeskie seminarium parkowe w Heinewalde.