Thursday, 9. June 2011

Wniosek na projekt unijny dotyczący opracowań planistycznych i pielęgnacji parków złożony!

Rolę partnera wiodącego przejęło Towarzystwo Rozwoju Dolnośląskich Górnych Łużyc (Entwicklungsgesellschaft Niederschlesische Oberlausitz mbH). We współpracy z czterema partnerami: Stowarzyszeniem Szlaku Parków i Ogrodów po obu stronach Nysy, Politechniką Dreźnieńską, Fundacją Bory Dolnośląskie oraz Fundacją Doliny Pałaców i Ogrodów w Kotlinie Jeleniogórskiej, jak też z pomocą specjalistów z dziedziny pielęgnacji zabytków ogrodowych i ochrony przyrody opracowane zostaną podstawy konserwacji dla wybranych założeń parkowych.