Monday, 28. September 2015

Zmiany po posiedzeniu członków stowarzyszenia

15.09.2015 w Rothenburg odbyło się coroczne zgromadzenie członków stowarzyszenia "Szlaku Parków i Ogrodów po obu stronach Nysy".
Po podsumowaniu 5-letniej działalności i sprawozdaniu z projektów zrealizowanych w ostatnim roku podjęte zostały ważne decyzje, dotyczące przyszłości stowarzyszenia.

Gminni właściciele parków potwierdzili swoje duże zaangażowanie w prace stowarzyszenia poprzez akceptację podniesienia składek członkowskich.

Poza tym zatwierdzono zmianę nazwy stowarzyszenia od 01.01.2016 roku. Nowa nazwa "Szlak Parków i Ogrodów Górnych Łużyc" lepiej oddaje charakter organizacji i wiąże się silniej z regionem. Zadania stowarzyszenia pozostają jednak bez zmian, podobnie jak polsko-niemiecki produkt "Szlak Parków i Ogrodów po obu stronach Nysy", którego historia jest znacznie dłuższa, niż historia samego stowarzyszenia. Owocna współpraca z polskimi partnerami będzie kontynuowana.

Pozytywne wiadomości dochodzą ze starostw Bautzen i Görlitz. Rozwaane jest członkostwo starostw w stowarzyszeniu. Decyzje zapadną w grudniu. 

Tu artykuły prasowe (w jęz. niemieckim) na temat posiedzenia w Sächsische Zeitung i Lausitzer Rundschau