Thursday, 30. April 2015

Kurtyna (wodna) opada

Od 09.05.2015 na Moście Staromiejskim w Görlitz-Zgorzelec podziwiać będzie można instalację „MORGANA“ przygotowaną przez Arenda Zwickera.

Pokazy odbywać się będą codziennnie między godz. 11.00 a 23.00 o pełnych godzinach. Instalacja powędruje następnie do Europejskiej Stolicy Kultury - Wrocławia.

Przedsięwzięcie to jest częścią projektu „WASSERgleich....WODAjest....“ powiatu Görlitz, we współpracy z Ennepe-Ruhr-Kreis i Akademią Sztuki z Wrocławia.

Dalsze informacje:
www.wassergleich.eu
www.wodajest.eu