Tuesday, 8. February 2011

”Wszystko co piękne zatrzymaj w obiektywie”

Konkurs fotograficzny skierowany jest do wszystkich mieszkańców powiatu żagańskiego i powiatu Görlitz oraz mieszkańców Euroregionu Sprewa-Nysa-Bobr, zarówno do profesjonalistów, jak i amatorów. Tematyka prac dowolna. Termin nadsyłania prac od 1 października 2010r. do 28 lutego 2011r.

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy

Konkurs organizowany jest w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego( oraz ze środków budżetu paostwa 10%) w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013, Fundusz Małych Projektów Euroregionu "Sprewa-Nysa-Bóbr" i Euroregionu Neisse e.v.