Tuesday, 2. December 2014

Event w Herrnhut 05.12.2014

W ramach programu demograficznego przeprowadzona zostanie impreza, służąca ponownemu odkryciu zapomnianego Ogrodu Przy Domu Sióstr w Herrnhut. Uczestnicy eventu zaznaczą m. in. granice ogrodu pochodniami, a znajdujące się w ogrodzie zabytkowe pawilony rozświetlone zostaną lampionami.
Serdecznie zapraszamy!
Start o godz. 20.00, miejsce spotkania: Pomnik Zinzendorfa na Placu Zinzendorfa (Zinzendorfplatz).
Uwaga: impreza prowadzona w jęz. niemieckim.