Wednesday, 29. October 2014

Podręcznik pielęgnacji parków przekazano zainteresowanym

[Translate to pl:] Leitfaden für die Parkverantwortlichen

13.10.2014 w Schmochtitz przekazano właścicielom parków podręcznik, który powstał w ramach projektu "Zachowanie ogrodów i parków jako części historycznie ukształtowanego krajobrazu kulturowego w ramach Szlaku parków i ogrodów po obu stronach Nysy", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska-Saksonia 2007-2013.

Publikacja ta ma pomóc wszystkim odpowiedzialnym za pielęgnację parków wytyczać właściwe priorytety, uniknąć błędów i zyskać ogólną orientację w tej dziedzinie. Ma ona 3 rozdziały: Podstawy, Organizacja pielęgnacji oraz Wyniki projektu. 
Zainteresowanym przesyłamy publikację pocztą po zwrocie kosztów wysyłki.