Wednesday, 1. October 2014

Prezentacja podręcznika w Schmochtitz

13.10.2014 o godz. 11.00 w Schmochtitz zaprezentowany zostanie "Podręcznik pielęgnacji historycznych założeń parkowych". Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Ta dwujęzyczna publikacja powstała w ramach projektu "Zachowanie ogrodów i parków jako części historycznie ukształtowanego krajobrazu kulturowego w ramach Szlaku parków i ogrodów po obu stronach Nysy", który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013.