Monday, 19. May 2014

Konferencja dla przewodników wycieczek w Dolinie Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej

Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej w dniach 25-26.04.2014 zaprosiła członków branży turystycznej na konferencję, której celem było przedstawienie bogatego dziedzictwa sztuki ogrodowej w regionie. Szczególną uwagę poświęcono pięknu i burzliwej historii regionu oraz jego niezbędnej ochronie. Boom budowlany i nadmierne oznakowanie  mogą spowodować zniszczenie krajobrazu kulturowego. Za pomocą referatów i nastrojowych fotografii wyczulono uczestników na wartość tego dobra.

Pani Brigitta Wend, jako architekt krajobrazu współdziałający przy tworzeniu „Koncepcji rozwoju zrównoważonej, ponadgranicznej turystyki na Szlaku Parków i Ogrodów po obu stronach Nysy przedstawiła sieć ogrodową.

Wystawa przygotowana przez Partnera Wiodącego zawierała informacje o celach projektu i partnerach.

Konferencja przygotowana została przez fundację w ramach projektu współfinansowanego z funduszu europejskiego EFRE.